Fagbøker
Forside av bok og bilde av Linn Løvlie Sletta
Fag
19. januar 2021

Bokanmeldelse: Profesjonsetikk i vernepleie

Forfatterne treffer en dagsaktuell nerve med tematikken. Aldri før har en oppdatert bok i profesjonsetikk for vernepleiere vært mer tiltrengt enn nå.

Bilde av bokanmelder Bernt Barstad
Fag
04. januar 2021

Jeg har nå blitt ferdig med årets første bok

Les Mer
Fag
16. juni 2020

Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese

Les Mer
Fag
09. mai 2020

Kommer med ny utgave av boken Vernepleiefaglig teori og praksis

Les Mer
Fag
04. juni 2019

DU er svært viktig når det kommer til å realisere funksjonshemmedes menneskerettigheter

Les Mer
Fag
01. juni 2019

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok

I 2010 innledet vernepleierutdanningene ved høgskolen i Molde, NTNU og Nord universitet samarbeid i et prosjekt om å gi og motta tjenester i private...

Fag
28. april 2019

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Les Mer
Fag
02. april 2019

Bokanmeldelse: Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn.

Les Mer
Fag
09. oktober 2018

Etikk i profesjonell praksis

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Fag
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Fag
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Til daglig jobber Simonsen som lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge med rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er Simonsen førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved...

Krevende livserfaringer og psykisk helse
Fag
24. januar 2017

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Les Mer
Vernepleierens kjerneroller
Fag
03. januar 2017

Ny bok: Vernepleierens kjerneroller

Les Mer
Helsefremming
Fag
22. november 2016

To bøker om helsefremming

Les Mer
Inger Marie Lid
Fag
09. oktober 2016

Bokanmeldelse: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Les Mer
Vernepleierne Inger Nordlund, Anne Thronsen og Sølvi Linde
Fag
22. desember 2015

Har skrevet innføringsbok i vernepleie

Kai Elling Ellingsen
Fag
02. november 2013

Ny fagbok i vernepleie på vei

Les Mer