Fagbøker
Forside av bok og bilde av Linn Løvlie Sletta
Bokomtaler
19. januar 2021

Bokanmeldelse: Profesjonsetikk i vernepleie

Forfatterne treffer en dagsaktuell nerve med tematikken. Aldri før har en oppdatert bok i profesjonsetikk for vernepleiere vært mer tiltrengt enn nå.

Bokomtaler
16. juni 2020

Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese

Les Mer
Bokomtaler
09. mai 2020

Kommer med ny utgave av boken Vernepleiefaglig teori og praksis

Les Mer
Bokomtaler
04. juni 2019

DU er svært viktig når det kommer til å realisere funksjonshemmedes menneskerettigheter

Les Mer
Bokomtaler
01. juni 2019

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok

Les Mer
Bokomtaler
28. april 2019

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Mange funksjonshemmete bor i kommunale bofellesskap, særlig de som har store behov for tjenester. Denne boformen vokste fram for utviklingshemmete i 1990-åra, og har...

Bokomtaler
02. april 2019

Bokanmeldelse: Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn.

Les Mer
Bokomtaler
09. oktober 2018

Etikk i profesjonell praksis

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Bokomtaler
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Bokomtaler
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Les Mer
Krevende livserfaringer og psykisk helse
Fagintervju
24. januar 2017

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Vernepleierens kjerneroller
Bokomtaler
03. januar 2017

Ny bok: Vernepleierens kjerneroller

Les Mer
Helsefremming
Bokomtaler
22. november 2016

To bøker om helsefremming

Les Mer
Inger Marie Lid
Bokomtaler
09. oktober 2016

Bokanmeldelse: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Les Mer
Kai Elling Ellingsen
Bokomtaler
02. november 2013

Ny fagbok i vernepleie på vei

Les Mer