Juss
Kort fagartikkel
26. september 2019

Tvangsbegrensningsloven – en videreføring av kapittel 9?

Jeg har vært bekymret for at rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming svekkes ved opphevelse av kapittel 9 og skrev om dette i SOR-rapport 2-2018.

Ukategorisert
19. juni 2019

Forslag til ny tvangslov, overlevert helseministeren

Les Mer
Bokomtaler
04. juni 2019

DU er svært viktig når det kommer til å realisere funksjonshemmedes menneskerettigheter

Les Mer
Kort fagartikkel
02. februar 2019

Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?

Les Mer
Ukategorisert
12. februar 2018

Samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp (PsykNytt)

Les Mer
Profesjonsetikk
Kort fagartikkel
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Profesjonsutøveren er bundet opp av en forpliktelse til å følge juridiske bestemmelser, inklusivt internasjonale juridiske forpliktelser. Profesjonsetikk er overflødig hvis den i praksis har...

Jubel på fjellet
Ukategorisert
04. januar 2018

Barn som pasienter. Styrking av rettigheter

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Bokomtaler
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Ukategorisert
14. september 2017

Økt rettsikkerhet for pasienter i psykiske helsevern

Les Mer
Ragnhild Fossum
Kort fagartikkel
22. august 2017

Melde for å lære!

Les Mer
Lovfesting-Stortinget
Ukategorisert
10. juli 2017

Vernepleierkompetanse ikke lovfestet

8. juni vedtok Stortinget at kommunene fra 2018 skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster knyttet til seg. Fra 2020 utvides denne listen...

Kort fagartikkel
19. mars 2017

Kort om velferdsteknologi og litt om juss

Les Mer
Tor arne Veie og Erik Søndenaa
Fagintervju
07. februar 2017

Påtalemyndigheten og kriminalomsorgen mangler kunnskap om utviklingshemning

Les Mer
Is-paa-berg
Ukategorisert
10. desember 2016

Ekspertutvalg skal se på bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven

Les Mer
Tre og himmel
Ukategorisert
03. november 2016

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Les Mer
Studenter
Fra studenten
30. oktober 2016

Tvang, makt og brukere i gråsonen

Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Kort fagartikkel
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?

Les Mer
Bilde av en hage
Ukategorisert
31. august 2016

Ny forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Les Mer