Kommune
Jente med munnbind som ser utav et vindu
Ukategorisert
20. november 2021

Ulike erfaringer med pandemien

Forrige uke publiserte Helsetilsynet en ny rapport, 4/21: Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. 33 personer i alderen 18-66 og som har...

To jenter som hjelper hverandre opp på en fjelltopp
Kort fagartikkel
20. april 2021

Vernepleier i døgnbemannet samlokalisert bolig, seksjon for psykisk helse

Les Mer
Kort fagartikkel
02. februar 2021

Vernepleiere trenger andre vernepleiere

Les Mer
Fagintervju
09. juni 2020

Palliativ vernepleier og blomstrende influenser!

Les Mer
Kort fagartikkel
23. mars 2019

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mars 2019

Verdien av åpne møteplasser

Tjenestetilbudet i kommunene er i endring. Mange steder i lander utvikles det ulike tjenestetilbud. Selv om disse tilbudene oppleves som nyttige både av...

Fagintervju
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Les Mer
Fagintervju
22. januar 2019

Å arbeide i andres hjem

Les Mer
Fagintervju
19. juni 2018

Utvikling og innovasjon er noe jeg brenner for

Les Mer
Fra studenten
20. mars 2018

Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet

Les Mer
Kort fagartikkel
27. februar 2018

Prosjekt kompetanseheving

Hvordan løse utfordringene med krav til nødvendig kompetanse i arbeid med utviklingshemmede og personer med autisme? I seksjon for Tilrettelagte Boliger (TBO) i Velferdsetaten,...

ABC opplæringen
Ukategorisert
10. januar 2018

Ny nettside for informasjon om ABC-opplæringen i kommunene

Les Mer
Are Karlsen
Fagintervju
29. august 2017

Ordfører Are Karlsen: «Ikke vær redd for å søke nye utfordringer»

Les Mer
Sosionom Cecilie Campbell og Vernepleier Anne Jensen
Fagintervju
27. mars 2017

Vant priser for utvikling av velferdsteknologi

Les Mer
Vernepleier Reidun Rasmussen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Bruk av velferdsteknologi: Eksempler fra Farsund kommune

Les Mer
Helsefremming
Bokomtaler
22. november 2016

To bøker om helsefremming

Sogn lokalmedisinske senter
Fagintervju
10. mai 2016

En vernepleier på et lokalmedisinsk senter

Les Mer
Lars Ole Bolneset og Randi Krogstad
Fagintervju
26. april 2016

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Les Mer
Vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus
Fra studenten
06. april 2016

Vernepleierstudenter utforsker brukerråd i Bærum kommune i sin praksis

Les Mer
Vernepleierne Martha Mikkelsen og Tea Berteig
Fagintervju
04. februar 2016

To vernepleiere i arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Les Mer
Vernepleierne Astrid Stø, Therese Gjesdal og Benedikte Paulsen Simonsen
Fagintervju
23. oktober 2015

To seniorsentre og tre vernepleiere