Profesjon
Kort fagartikkel
22. november 2023

Hva er vernepleierfagets DNA?

Fagintervju
24. oktober 2023

Den uendelige diskusjonen: Hva er egentlig en vernepleier?

Les Mer
Jente skriver på PC
Kort fagartikkel
10. mars 2021

Hvis vernepleie er en profesjon uten eget fag – hva skal de da skrive om?

Les Mer
Personner sitter i ring og diskuterer
Kort fagartikkel
09. mars 2021

Vernepleie har ikke et eget fag, det er en profesjon

Les Mer
Studenter på forelesning
Kort fagartikkel
08. desember 2020

Fra en trøttsom ordveksling om profesjonskamp – til vernepleierprofesjonens kunnskapsgrunnlag innenfor helse

Les Mer
Kort fagartikkel
18. august 2020

Vernepleierprofesjonen: kanskje er det idéverden som forener oss

Antagelig er det rundt 25 år siden jeg så et intervju med en av fortidens store filmstjerner, Charlton Heston. Heston mimret i intervjuet tilbake...

Kort fagartikkel
23. juni 2020

Hvorfor utsette personer med utviklingshemming for ytterligere marginalisering?

Les Mer
Kort fagartikkel
26. mai 2020

Har barrikadekampen og det samfunnskritiske blikket gått av moten?

Les Mer
Ukategorisert
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Les Mer
Kort fagartikkel
14. februar 2020

Medlidenhetens profesjon

Les Mer
Fra studenten
04. februar 2020

Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?

Er kontroll negativt? NOKUT er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene, og fungerer som en tilsynsmyndighet underlagt kunnskapsdepartementet.

Kort fagartikkel
26. mars 2019

Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk

Les Mer
Kort fagartikkel
26. februar 2019

Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss

Les Mer
Fra studenten
09. februar 2019

Vernepleieryrket – på tur mot en tredje-generasjon kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Kort fagartikkel
02. februar 2019

Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?

Les Mer
Kort fagartikkel
01. januar 2019

Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet

Et google-søk på begrepet «tverrfaglig» gir noe sånn som 2.4 millioner treff og bibliotekets tjeneste Oria gir 3009 treff (dato: 27.12.2018). Begrepet «tverrfaglig» finner...

Kort fagartikkel
02. oktober 2018

Ville du levd livet uten ønsker?

Les Mer
Fagintervju
25. september 2018

Vi vernepleiere kan jobbe på akutt psykiatrisk avdeling!

Les Mer
Kort fagartikkel
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Les Mer
Kort fagartikkel
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Les Mer
Kort fagartikkel
06. mars 2018

Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig

En interessant forskjell mellom fagdisipliner og profesjoner er at der hvor førstnevnte har som formål å søke sannhet og klarhet i tråd med vitenskapelige...