Profesjon
Jente skriver på PC
Fag
10. mars 2021

Hvis vernepleie er en profesjon uten eget fag – hva skal de da skrive om?

Det er ønskelig med en økning i både antall vernepleiere som skriver og en økt variasjon i hva vernepleiere skriver om.

Personner sitter i ring og diskuterer
Fag
09. mars 2021

Vernepleie har ikke et eget fag, det er en profesjon

Les Mer
Studenter på forelesning
Fag
08. desember 2020

Fra en trøttsom ordveksling om profesjonskamp – til vernepleierprofesjonens kunnskapsgrunnlag innenfor helse

Les Mer
Fag
18. august 2020

Vernepleierprofesjonen: kanskje er det idéverden som forener oss

Les Mer
Fag
23. juni 2020

Hvorfor utsette personer med utviklingshemming for ytterligere marginalisering?

Les Mer
Meninger
26. mai 2020

Har barrikadekampen og det samfunnskritiske blikket gått av moten?

Det som står på spill er selvfølgelig barrikadekampen – tilsynelatende er det vrien å få frem både «generasjon lydig» og «68´ere» i de samme...

Fag
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Les Mer
Meninger
14. februar 2020

Medlidenhetens profesjon

Les Mer
Fra studenten
04. februar 2020

Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?

Les Mer
Fag
26. mars 2019

Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk

Les Mer
Fag
26. februar 2019

Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss

Mennesker er vanedyr. For de fleste inkluderer det uheldigvis også utviklingen av uhensiktsmessige vaner. Imidlertid er hva som blir definert som uhensiktsmessig på ingen...

Fra studenten
09. februar 2019

Vernepleieryrket – på tur mot en tredje-generasjon kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Fag
02. februar 2019

Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?

Les Mer
Fag
01. januar 2019

Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet

Les Mer
Meninger
21. oktober 2018

Utviklingshemming må inn i vernepleiernes formål

Les Mer
Fag
02. oktober 2018

Ville du levd livet uten ønsker?

«Hvor kommer vi fra, hvem er vi, hvor går vi?» (Fineart.no). Det oversatte sitatet fra kunstneren Paul Gauguin kan være tankevekkende å reflektere over....

Faglig praksis
25. september 2018

Vi vernepleiere kan jobbe på akutt psykiatrisk avdeling!

Les Mer
Fag
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Les Mer
Fag
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Les Mer
Fag
06. mars 2018

Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig

Les Mer
Ordsky - Begreper
Fag
06. februar 2018

Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i

Heter det rusmisbruker, rusbruker, eller mennesker som er avhengig av rusmidler? Heter det utviklingshemming, eller utviklingshemning? Er det å plassere betegnelsen «mennesker» foran betegnelsen...