Psykisk helsearbeid
Illustrasjonsbilde av en person som er rød blant en stor flokk med personer
Fra studenten
09. november 2021

Kollektivt ansvar for å fremme psykisk helse hos studenter

Vi er på vei ut av en pandemi med omfattende smittevern restriksjoner som har begrenset sosial omgang. Studentene er en av gruppene som opplevde...

Skygger til to personer som går nedover en gate
Fag
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
To jenter som hjelper hverandre opp på en fjelltopp
Faglig praksis
20. april 2021

Vernepleier i døgnbemannet samlokalisert bolig, seksjon for psykisk helse

Les Mer
En utstrakt hand
Faglig praksis
16. mars 2021

En ny måte å organisere psykiske helsetjenester på

Les Mer
Kort og godt
23. mars 2019

Se hele meg

Les Mer
VPLTV
12. september 2018

Pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt. Dersom...

Ressurser
19. juni 2018

Animasjonsfilm i fire deler om samtaleterapi

Les Mer
Psykiske helseplager
Kort og godt
19. oktober 2017

Faktaark og informasjon om psykiske plager og lidelser

Les Mer
Krevende livserfaringer og psykisk helse
Fag
24. januar 2017

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Les Mer
Vernepleier Chris Safari
Fra studenten
25. oktober 2016

Organisert idrett beskytter mot psykiske vansker hos ungdom

Les Mer
Vernepleier Julie Frigård Storsve
Fra studenten
17. november 2015

En vernepleier med dobbeltkompetanse: vernepleierutdanning og egne erfaringer med psykisk lidelse

Vernepleier Hanne Gulbrandsen
Faglig praksis
15. oktober 2015

Vernepleier og koordinator for eMeistring

Les Mer
Vernepleier Marte Bogstad
Faglig praksis
29. september 2015

En vernepleier på et senter for arbeidslivsforberedelse

Les Mer
Vernepleier Bodil Ellingsen
Faglig praksis
03. november 2014

Den første saken

Les Mer
Vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv
Faglig praksis
29. september 2014

En vernepleier om sine tverrprofesjonelle samarbeidsrelasjoner

Les Mer
Faglig praksis
01. juli 2014

En vernepleier på videregående skole