Relasjon
Asiateis jente med Down Syndrom i en læresituasjon
Kort fagartikkel
26. juni 2021

Om «Spelet om normalitet»

Eg kan gjera ei rekkje dumme val; om eg et godteri midt i veka, om huset mitt er bomba, eller om eg latar meg...

Skilt med teksten Does it matter
Kort fagartikkel
15. juni 2021

Gjør det noe da?

Les Mer
To jenter som hjelper hverandre opp på en fjelltopp
Kort fagartikkel
20. april 2021

Vernepleier i døgnbemannet samlokalisert bolig, seksjon for psykisk helse

Les Mer
Kort fagartikkel
02. oktober 2018

Ville du levd livet uten ønsker?

Les Mer
VPLTV
27. januar 2018

Mening, sosial arena og relasjonsbygging; Å finne sin aktivitet (ROP.NO)

Les Mer
Rebecca Orning
Fra studenten
19. desember 2017

Vær ydmyk og innrøm feil!

Rebecca Linnéa Bruusgaard-Orning har erfart konsekvensen av når viktige velferdstjenester ikke fungerer. Denne erfaringen ønsker hun å bruke når hun blir ferdigutdannet vernepleier.

Edward McCann
Fagintervju
30. mai 2017

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Les Mer
Maria Farstad med boken Skam
Bokomtaler
16. mai 2017

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

Les Mer
Anne Grete Lund
Kort fagartikkel
28. februar 2017

Vernepleieren som den signifikante andre

Les Mer
Professor Rolf W. Gråwe
Bokomtaler
25. august 2016

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Les Mer
Vernepleier Bernt Fjordheim
Fagintervju
23. februar 2016

Vernepleiarutdanning som grunnlag for leiarrolla

Bernt Fjordheim er vernepleiar og einingsleiar i Lindås kommune, Eining for funksjonshemma. I intervjuet trekkjer han parallellar mellom det å jobbe som vernepleier og...

Vernepleierne Martha Mikkelsen og Tea Berteig
Fagintervju
04. februar 2016

To vernepleiere i arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Les Mer
Vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen
Fagintervju
03. mars 2015

En vernepleier i miljøteam på ungdomsskole

Les Mer
Vernepleier Terje Fredheim
Fagintervju
27. januar 2015

– Fastlegene trenger hjelp, og vernepleierne kan hjelpe dem!

Les Mer
Vernepleier Bodil Ellingsen
Fagintervju
03. november 2014

Den første saken

Les Mer
Frelsesarrmeen
Fagintervju
18. august 2014

To vernepleiere i lavterskel rusomsorg

Vernepleierene Inger Haug Olsen og Aud Elisabeth Witsø
Fagintervju
10. juni 2014

Marte Meo-satsning i Trondheim

Les Mer
Vernepleier Siv Anita Tsakem
Fagintervju
14. april 2014

En vernepleier innen tvungen omsorg

Les Mer
Graabloggen - Vernepleierfaglig blogg
Fagintervju
07. april 2014

«graabloggen» – en ny vernepleiefaglig blogg

Les Mer
Byåsen videregående skole
Fagintervju
06. mars 2014

13 vernepleiere på samme avdeling

Les Mer
Vernepleier Inger Lien
Fagintervju
25. februar 2014

Trondhjemsvernepleier med lang fartstid