Rus
Full sovende person i bar
Ukategorisert
21. april 2021

Rusavhengighet hos personer med utviklingshemming?

Hvordan skal man utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming. Kirsten Braatveit som er psykologspesialist har seks råd for å tilpasse utredningen i møte med...

To hender som utveksler penger og dop
Kort fagartikkel
06. mars 2021

Å straffe bidrar til å gjøre vondt verre

Les Mer
Ukategorisert
27. oktober 2020

Weedensenteret.no – en ny nettside om cannabis

Les Mer
Fagintervju
07. juli 2020

Hva gjør en vernepleier som jobber i et brukerrom?

Les Mer
Ukategorisert
07. juli 2019

PRISM er nå lansert i DSM-5-versjon

Les Mer
Fagintervju
09. april 2019

En vernepleiers plass i Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er en del av spesialisthelsetjenesten. I løpet av 2018 hadde de ca 185 plasser i døgnbehandling. Tyrili...

Kort fagartikkel
04. desember 2018

Et lite valg til besvær? En betraktning om alt fra rus og romantikk til kaloriinntak

Les Mer
VPLTV
12. september 2018

Pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

Les Mer
Ukategorisert
26. juni 2018

Behandling av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser (helsenorge.no)

Les Mer
VPLTV
04. juni 2018

Pårørende til rusavhengige

Les Mer
Narkotika
Ukategorisert
16. januar 2018

Retten til å gå til helvete? (forskning.no)

Like før jul kunne vi lese nyhetssaken om en ung kvinne med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelse, som havnet i et tungt rusmiljø etter at Bergen...

Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Bokomtaler
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Les Mer
Vei i parken
Ukategorisert
11. januar 2017

Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse

Les Mer
Vernepleier May Britt Røbekk
Bokomtaler
13. desember 2016

Håndbok i å bli rusfri

Les Mer
Bilde av en hage
Ukategorisert
31. august 2016

Ny forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Les Mer
Professor Rolf W. Gråwe
Bokomtaler
25. august 2016

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Dosent Jon Arne Løkke
Fagintervju
19. mai 2015

Atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling

Les Mer
Vernepleier Birthe Møgster
Fra studenten
16. desember 2014

En russcene – sett fra innsiden

Les Mer
Frelsesarrmeen
Fagintervju
18. august 2014

To vernepleiere i lavterskel rusomsorg

Les Mer
Fagintervju
01. juli 2014

En vernepleier på videregående skole

Les Mer