Selvbestemmelse
Asiateis jente med Down Syndrom i en læresituasjon
Kort fagartikkel
26. juni 2021

Om «Spelet om normalitet»

Eg kan gjera ei rekkje dumme val; om eg et godteri midt i veka, om huset mitt er bomba, eller om eg latar meg...

To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
To jenter med down syndrom som bruk nettbrett
Ukategorisert
22. januar 2021

Jeg kan!

Les Mer
Kort fagartikkel
10. november 2020

Vernepleieres erfaringer med myndiggjørende arbeid sammen med personer med utviklingshemming

Les Mer
Kort fagartikkel
21. april 2020

Fører organiseringen av tjenester til eldre og personer med utviklingshemming til økt fare for koronasmitte, svekket selvbestemmelse og lav faglighet?

Les Mer
Kort fagartikkel
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Ideologidrevne reformer går lettere med uavklarte begreper. Faren er at praktikerne blir stående og se ut som problemet når visjonen fungerte best på papir....

Kort fagartikkel
07. januar 2020

Bør vernepleiere bli flinkere til å la folk gå til grunne?

Les Mer
Kort fagartikkel
26. februar 2019

Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss

Les Mer
Kort fagartikkel
04. september 2018

Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi

Les Mer
Kort fagartikkel
10. april 2018

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Les Mer
Profesjonsetikk
Kort fagartikkel
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Profesjonsutøveren er bundet opp av en forpliktelse til å følge juridiske bestemmelser, inklusivt internasjonale juridiske forpliktelser. Profesjonsetikk er overflødig hvis den i praksis har...

Veerle-Garrelse
VPLTV
05. desember 2017

Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg

Les Mer
Erfaringskompetanse
Fagintervju
17. oktober 2017

«De som er flinke er gode til å prate med meg og flinke til å forstå meg»

Les Mer
Edward McCann
Fagintervju
30. mai 2017

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Les Mer
Lars Ole Bolneset og Randi Krogstad
Fagintervju
26. april 2016

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Les Mer
Vernepleier Sigbjørn Ramsvik
Fagintervju
08. september 2014

«Motivering – I grenselandet til tvang»

Tre vernepleiere på SOR konferanse
Fagintervju
25. april 2014

Tre vernepleiere på SOR-konferanse

Les Mer