Tvang
Fag
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Ideologidrevne reformer går lettere med uavklarte begreper. Faren er at praktikerne blir stående og se ut som problemet når visjonen fungerte best på papir....

Fag
26. september 2019

Tvangsbegrensningsloven – en videreføring av kapittel 9?

Les Mer
Fag
24. august 2019

Beltelegging av mennesker med utviklingshemming – hvilket grunnlag har de for å forstå?

Les Mer
Fag
19. juni 2019

Forslag til ny tvangslov, overlevert helseministeren

Les Mer
Fag
05. februar 2019

Hvis jeg var ditt barn. Om bruk av tvang i barnevernsinstitusjon

Les Mer
Politi i samtale
Fra studenten
14. august 2018

Vernepleierstudenter bør få effektiv trening i kommunikasjon og deeskalering av vanskelige situasjoner

I høst intervjuet Vernepleier.no vernepleieren og politistudenten Thor Egil. I intervjuet snakket Thor Egil om betydningen vernepleierkompetansen hadde for ham i utførelsen av politirollen....

Kort og godt
21. april 2018

Tvangsmedisinering av voksne pasienter – Rapport fra FHI

Les Mer
Kort og godt
12. mars 2018

Økt tvangsbruk (NFU)

Les Mer
Kort og godt
12. februar 2018

Samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp (PsykNytt)

Les Mer
Høst
Kort og godt
14. oktober 2017

Psykisk syke ble sjeldnere tvangsinnlagt da de fikk besøk av hjelpeteam

Les Mer
Thomas Owren og Sølvi Linde
Fag
08. august 2017

Viljesuttrykk vs. informerte valg: En drøfting av insisterende praksis i tjenesteytingen for utviklingshemmede

Høgskolelektor Sølvi Linde og phd-stipendiat Thomas Owren (begge Høgskulen på Vestlandet) har nylig publisert en artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning under tittelen «Mellom vilje...

Studenter
Fra studenten
30. oktober 2016

Tvang, makt og brukere i gråsonen

Les Mer
Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Meninger
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?

Les Mer
Bilde av en hage
Kort og godt
31. august 2016

Ny forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Les Mer
Vernepleier Sigbjørn Ramsvik
Fag
08. september 2014

«Motivering – I grenselandet til tvang»

Les Mer
Vernepleier Siv Anita Tsakem
Faglig praksis
14. april 2014

En vernepleier innen tvungen omsorg

Fagseminar
Fag
22. november 2013

Fagseminar om Kampen-saken

Les Mer