Tverrfaglig
En sittende vernepleier utenfor Kirkens bymisjon
Fagintervju
25. oktober 2021

En vernepleier i Kirkens Bymisjon

Hilde Enerstvedt Røssehaug arbeider ved Akuttovernattingen for fattige tilreisende EØS-borgere, i Kirkens Bymisjon i Haugesund. De fleste er romer som kommer hit for å...

To jenter som hjelper hverandre opp på en fjelltopp
Kort fagartikkel
20. april 2021

Vernepleier i døgnbemannet samlokalisert bolig, seksjon for psykisk helse

Les Mer
Ukategorisert
01. september 2020

Sammen om et løft for de som trenger det mest

Les Mer
Fra studenten
02. juni 2020

Fjerning av barrierer for sosial inkludering og deltakelse – et treårig samarbeidsprosjekt

Les Mer
Ukategorisert
17. mars 2020

Vernepleiaren si rolle for å byggja det gode laget rundt eleven

Les Mer
Kort fagartikkel
01. januar 2019

Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet

Et google-søk på begrepet «tverrfaglig» gir noe sånn som 2.4 millioner treff og bibliotekets tjeneste Oria gir 3009 treff (dato: 27.12.2018). Begrepet «tverrfaglig» finner...

Kort fagartikkel
27. november 2018

Tverrfaglig samhandling – Å lære noe som ennå ikke finnes

Les Mer
Ukategorisert
14. november 2018

#fodagene2018

Les Mer
Sammensatte behov
VPLTV
26. november 2017

Oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Les Mer
Høst
Ukategorisert
14. oktober 2017

Psykisk syke ble sjeldnere tvangsinnlagt da de fikk besøk av hjelpeteam

Les Mer
Politi i samtale
Fagintervju
10. oktober 2017

Bruker vernepleierkompetansen i politirollen

Tor ble utdannet vernepleier i 2010. Nå går han siste året på Politihøgskolen. Vernepleierkompetansen har han tatt med seg inn i rollen som politi....

Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Ane Lillian Tveit
Fagintervju
01. november 2016

Barnehabilitering i Moldova. Mulighet for erfaren vernepleier

Les Mer
Professor Rolf W. Gråwe
Bokomtaler
25. august 2016

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Les Mer
Vernepleier og høgskolelektor Hilde Lunde
Fra studenten
09. august 2016

Nytt nettbasert studium om seksuell helse og seksualitetsundervisning

Les Mer
Marianne Solberg Johnsen
Fagintervju
14. juni 2016

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Sogn lokalmedisinske senter
Fagintervju
10. mai 2016

En vernepleier på et lokalmedisinsk senter

Les Mer
Boveiledningstjenesten i Malvik kommune
Fagintervju
14. april 2016

Hverdagsmestring som tjeneste til personer med utviklingshemming

Les Mer
Vernepleierne Martha Mikkelsen og Tea Berteig
Fagintervju
04. februar 2016

To vernepleiere i arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Les Mer
Vernepleier Torunn Ovrid
Fagintervju
06. januar 2016

Vernepleie i Finnmark

Les Mer
Vernepleier Steinar Gilje
Fagintervju
08. desember 2015

En vernepleier i barnevern