Veileder
Kort og godt
21. juni 2021

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer og mangler i helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med utviklingshemming og deres familier. Både i...

To personer diskuterer rundt et bord. Teamarbeid
Fagintervju
23. februar 2021

Vernepleiere som veileder i NAV

Les Mer
Kort og godt
22. august 2020

Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (høringsutkast)

Les Mer
Kort og godt
23. mars 2019

Verktøy for veiledning av studenter i praksis

Les Mer
Kort og godt
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Les Mer
Kort fagartikkel
18. august 2018

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa.

Sammensatte behov
VPLTV
26. november 2017

Oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Les Mer
Fortvilet person ved benk
Kort og godt
25. september 2017

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Les Mer
Fag
12. september 2017

Brannsikkerhet hos risikogrupper: Ny veileder

Les Mer
mestring.no-veileder
Kort og godt
26. august 2017

Få håndbok for Mestringstreff i posten

Les Mer
Kort og godt
18. august 2017

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for...

Stiftelsen SOR
Kort og godt
08. mai 2017

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Les Mer