Veileder
Ukategorisert
21. juni 2021

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer og mangler i helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med utviklingshemming og deres familier. Både i...

To personer diskuterer rundt et bord. Teamarbeid
Fagintervju
23. februar 2021

Vernepleiere som veileder i NAV

Les Mer
Ukategorisert
22. august 2020

Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (høringsutkast)

Les Mer
Ukategorisert
23. mars 2019

Verktøy for veiledning av studenter i praksis

Les Mer
Ukategorisert
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Les Mer
Kort fagartikkel
18. august 2018

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa.

Sammensatte behov
VPLTV
26. november 2017

Oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Les Mer
Fortvilet person ved benk
Ukategorisert
25. september 2017

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Les Mer
Ukategorisert
12. september 2017

Brannsikkerhet hos risikogrupper: Ny veileder

Les Mer
mestring.no-veileder
Ukategorisert
26. august 2017

Få håndbok for Mestringstreff i posten

Les Mer
Ukategorisert
18. august 2017

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for...

Stiftelsen SOR
Ukategorisert
08. mai 2017

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Les Mer