Vernepleier
Fra redaksjonen
08. januar 2022

Ny redaktør for vernepleier.no

Mitt navn er Carina Elisabeth Carlsen, og jeg er ny redaktør for vernepleier.no!

Føtter som går opp en trapp
Fra studenten
06. november 2021

Trenger man virkelig vernepleiere?

Les Mer
Omslaget til rapport - Det som skal til
Kort og godt
24. juni 2021

Det som skal til – En undersøkelse om faktorer med betydning for rekruttering av vernepleiere

Les Mer
To damer som driver med yoga
Fag
08. juni 2021

Relasjonell- eller atferdsanalytisk orientert tilnærming – hva skulle det bety i en vernepleierkontekst?

Les Mer
En blomst mellom hender
Fag
27. april 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere

Les Mer
Jente skriver på PC
Fag
10. mars 2021

Hvis vernepleie er en profesjon uten eget fag – hva skal de da skrive om?

Det er ønskelig med en økning i både antall vernepleiere som skriver og en økt variasjon i hva vernepleiere skriver om.

Gammelt sjøkompass
Forskning
16. februar 2021

Profesjonsidentiteten til Vernepleiaren

Les Mer
Kvinne skrive på laptop
Meninger
27. november 2020

Derfor har sykepleiere monopol på videreutdanning til helsesykepleier

Les Mer
Fag
18. august 2020

Vernepleierprofesjonen: kanskje er det idéverden som forener oss

Les Mer
Kort og godt
14. juli 2020

Vernepleier – Fem på gata

Les Mer
Faglig praksis
30. juni 2020

En vernepleier på Folkehøyskole

Heidi Merete Sægrov-Øygard har en spennende og aktiv hverdag på Fjordane Folkehøgskule. Her er hun linjelærer for en tilrettelagt linje med bo og fritid....

Meninger
26. mai 2020

Har barrikadekampen og det samfunnskritiske blikket gått av moten?

Les Mer
Kort og godt
16. mai 2020

Videreutdanning i diabetes – for vernepleiere

Les Mer
Fag
12. mai 2020

Anerkjenn vernepleierens helse- og sosialfaglige kompetanse

Les Mer
Kort og godt
01. mai 2020

Stolt vernepleier!

Les Mer
Fag
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Vernepleieprofesjonens samfunnsoppdrag er knyttet til å yte helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Målgruppene er personer med funksjonsnedsettelser, og hovedfokuset er å redusere...

Fag
06. mars 2020

«Ikke glem hvem du er!» – Vernepleier i demensomsorgen

Les Mer
Vernepleieren - Fremitidsrettet og ettertraktet
Kort og godt
24. november 2019

Vernepleieren – Fremtidsrettet og ettertraktet

Les Mer
Fag
29. mai 2019

Det gjelder faktisk livet

Les Mer
Meninger
28. mai 2019

Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?

Les Mer
Fag
21. mai 2019

Deltakelse i kunnskapsutvikling og tjenesteinnovasjon – visst er det mulig! Vernepleieren som partner og pådriver

Vi ser stadig oppslag i nyhetene om hendelser som kaller på en vernepleiers engasjement og innlevelse. Eksempler kan være Tolga-saken, Vågå-saken, flere saker om...