Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

I dette gjesteinnlegget diskuterer høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold Lars Rune Halvorsen noen utfordringer knyttet til profesjonsutøvelse og det tilsynelatende behovet for profesjonsetikk.

Vernepleier forsker på rehabilitering av fremmedkrigere

Vernepleier Siri Kristiansen har i forbindelse med sin masterutdanning i habilitering og rehabilitering forsket på rehabilitering av returnerte fremmedkrigere fra Syria.

«Hu fra Norge med hest». Vernepleier benytter hest som døråpner i indianer reservat

Norske Marte Holen Stensli er utdannet vernepleier, men jobber som lærerassistent i en videregående skole i indianerreservatet Spirit Lake Indian Reservation. I dette intervjuet forteller Stensli blant annet om noen av de utfordringene hun opplever i sin jobb-hverdag.

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

Marie Farstad ga i 2016 ut boken «Skam. Eksistens, relasjon og profesjon» ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Skam er et begrep mange vernepleiere og andre helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere må forholde seg til i sin hverdag.

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Forsker ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery Edward McCann har sine faglige interesser innen tilrettelegging av helsetilbudet til marginaliserte grupper. I dette intervjuet deler McCann noen av sine viktigste erfaringer knyttet til gode helse- og omsorgstjenester til marginaliserte grupper.