Vi planlegger å komme oss på Twitter, men det krever ressurser og er under arbeid.

Hva vi ønsker med Twitter?

Vi tenker det er viktig er å løfte blikket å spørre hvordan vi som vernepleiere kan løse samfunnsoppgavene på en best mulig måte. Det kan bety at vår kommunikasjon kan handle om åpen kunnskapdeling. Mulig det er det vil skal benytte Twitter til?

Du hører fra oss via Facebook, nå vi starter opp.

Ha en fortsatt fin dag 🙂