Universitetet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet

9 etter- og videreutdanningsprogrammer.

Nord universitet

11 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

NTNU

27 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Høgskolen i Innlandet

26 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Høgskolen i Østfold

9 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

31 etter- og videreutdanningsprogrammer. Studieprogrammer hvor studiestedet ikke fremkommer er lokalisert i Oslo sentrum.

Høgskolen i Sørøst-Norge

27 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Universitetet i Agder

20 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Vid Vitenskapelige Høgskole

12 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Høgskulen på Vestlandet

25 etter- og videreutdanningsprogrammer.

 

Høgskolen i Molde

7 etter- og videreutdanningsprogrammer.