Aktuelle etter- og videreutdanningsprogrammer for vernepleiere

Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier.

Siden ble sist oppdatert 25.10.2020

Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier.

UIT – Norges arktiske universitet

Videreutdanninger

Nett- og samlingsbaserte kurs


Nord universitet

Etter- og videreutdanningsprogrammer.

Nettbasert


NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapilge universitet


INN – Høgskolen i Innlandet


Høgskolen i Østfold


OsloMet


USN – Universitetet i Sørøst-Norge


Universitetet i Agder


Vid Vitenskapelige Høgskole


Høgskulen på Vestlandet


Høgskolen i Molde


Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Miljøterapi og ambulante tjenester med barn, unge og familier


Norges idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Er den noen etter- og videreutdanninger som mangler. Gi oss melding. Er det nye som kommer. Gi oss et tips.

På førehand takk.