Systematisk etisk refleksjon
Fra studenten

Systematisk etisk refleksjon

På Diakonhjemmet høgskole har første års studenter på vernepleie i to dager hatt ferdighetsverksted med fokus på systematisk etisk refleksjon.

Først fikk de presentert to ulike modeller å jobbe utfra: Danske Inklusia og Einar Aadlands refleksjonsmodell før de selv fikk jobbe med et dilemma. Hensikten med dette verkstedet var å bevisstgjøre studentene på egne verdier og normer og hvordan jobbe seg frem til et faglig og etisk begrunnet valg. Studentene ble utfordret på egne fordommer og forforståelse men klarte på en veldig god måte å reflektere over ulike sider ved dilemmaet de fikk utdelt.

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk på spørsmål: Hva har du lært som person og som student: «At det ikke fantes et fasitsvar, viktig å gå flere runder, for å komme til en best mulig løsning» «at det ofte er flere handlingsalternativ enn en først kunne tro i et aktuelt etisk dilemma» « At det er viktig å ikke overgå dine egne grenser, og at det er godt og viktig å kunne ha ulike syn på ting og kunne drøfte og diskutere dette.

Skrevet av Hanne Line Wærness