22. april 2021
Full sovende person i bar
Forskning

Rusavhengighet hos personer med utviklingshemming?

Hvordan skal man utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming. Kirsten Braatveit som er psykologspesialist har seks råd for å tilpasse utredningen i møte med mennesker som har lavere kognitivt fungeringsnivå.

Publikasjoner

“Å stå i det uvisse” (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Jeg kan! (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Sammensatte behov og store variasjoner (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Selvbestemmelse som gave (Fontene forskning)

Relasjonelt aktørskap: Vilkår for medverknad når barn og unge med utviklingshemming bur i barnebustad (Fontene forskning)

Bofellesskap, bil og relasjoner. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Helsefagarbeideres erfaringer med hverdagsrehablitering (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Du finner flere fagartikler her