20. oktober 2020

Publikasjoner

Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid. (Tidsskrift for velferdsforskning)

Etablering av 19 nye helsefellesskap – bedre samhandling eller økt byråkratisering? (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Smittsomme sykehjem. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser. En oppdatering. (Klinisk sykepleie)

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming (Fontene forskning)

Du finner flere fagartikler her