Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Fra starten av 1900-tallet og over de neste tiårene forsøkte profesjonsforskere å identifisere hva som egentlig er det definerende trekkene, eller egenskapene, ved profesjonene. Hele prosjektet kollapset. Problemet var riktignok ikke mangel på gode definerende lister over viktige egenskaper ved profesjonene, men derimot at det fantes en rekke slike lister produsert av fagpersoner regnet som kapasiteter på område.

Sett fra siden med Rolf M. Grung

Hva med Wellfare Nurse?

Vi trenger en engelsk oversettelse av vernepleiertittelen som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglig kompetanse og som ikke knytter oss til en bestemt målgruppe. Social educator er misvisende. Er learning disability nurse eller intellectual disability nurse bedre?

Helsehjelp

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report». Hensikten med rapporten er å gi beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten et bedre grunnlagt for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning.

Vernepleiere må stå opp for de som ikke får sin stemme hørt

Thomas Haugerud jobber som fagkonsulent og fagutvikler på Kapellveien habiliteringssenter i Oslo. Kapellveien habiliteringssenter er en del av en ideell stiftelse som leverer tjenester til Oslo universitetssykehus og reguleres etter spesialisthelsetjenesteloven. Haugerud har ansvar for utredning av førskolebarn med ulike utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming og alvorlige språkvansker.

Min jobb

Min jobb

En vernepleier på videregående skole

Line Aune Narvestad, ferdig utdannet vernepleier i 2012, jobber nå på Sogndal vidaregåande skule. Arbeidstittelen er Miljøkoordinator og arbeidsoppgavene mange: Alt fra å grille mat til elevene, til å undervise om rus og psykisk helse,

Wenche Hukkelås til venstre og Trine Wang til høyre
Min jobb

En skole for læring

Elever med utviklingshemming møtes ofte med lave forventninger og lavt læringstrykk i skolen, og vi vet at dette går utover elevens forutsetninger for å være klar for det livet som venter etter videregående skole.

VPLTV

RSS Nytt fra Fontene

RSS Ledige stillinger hos Finn.no

Kurs og konferanser

tir 29

Dr. Oscar Olsen Seminar 2018

29. mai kl. 09:00 - 30. mai kl. 16:00 CEST
Kristiansand
jun 11

Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

11. juni kl. 08:00 - 12. juni kl. 17:00 CEST
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
jun 11

Barnehabiliteringskonferansen

11. juni kl. 08:00 - 12. juni kl. 17:00 CEST
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
jun 13

Bofellesskapskonferansen

13. juni kl. 10:00 - 14. juni kl. 15:00 CEST
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv