9. mars 2021

Publikasjoner

“Å stå i det uvisse” (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Jeg kan! (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Sammensatte behov og store variasjoner (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Selvbestemmelse som gave (Fontene forskning)

Relasjonelt aktørskap: Vilkår for medverknad når barn og unge med utviklingshemming bur i barnebustad (Fontene forskning)

Bofellesskap, bil og relasjoner. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Helsefagarbeideres erfaringer med hverdagsrehablitering (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Du finner flere fagartikler her