Kort og godt

På tide med en integrert mastergrad i vernepleie

For sykepleie er det innført karakterkrav, noe som krever at søkere til sykepleierutdanningen må ha minst karakteren 3 i både matematikk og norsk. Lærerutdanningen har i tillegg til karakterkrav 4 i matematikk for å søke opptak, utvidet profesjonsutdanningen til å bli en integrert mastergrad . Bufdir foreslår både kompetansekrav ute i tjenestene og mastergrad.

Faglig praksis

Vernepleier Torunn Ovrid
Faglig praksis

Vernepleie i Finnmark

Torunn Ovrid er vernepleier og arbeider ved Barnehabiliteringen på Finnmarkssykehuset. I intervjuet forteller hun om sin jobbhverdag, om fagområdet seksualitet (hennes hjertebarn), om hvordan konsulentene på Barnehabiliteringen har tilpasset sin utadrettete virksomhet og oppfølging i

Mjøsen bo og habilitering
Faglig praksis

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete

Ressurser

Publikasjoner
Ressurser

Publikasjoner

Fagartikler skrevet av vernepleiere, eller der vernepleiere er medforfattere. Det kan være rene fagartikler, avhandlinger, masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Ressurser

Animasjonsfilm i fire deler om samtaleterapi

Ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har vi fått laget en kort animasjonsfilm i fire deler, som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer.