28. mai 2017

Tjenester

Utdanning

Studenter

 • Daniel og Aida

  Langt vekk fra vinterkalde Norge har fire vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus sin aller siste praksisperiode. Den har de i SOS Barnebyer i Tema som ligger i nærheten av Ghanas hovedstad Accra.

 • Vernepleier Torgeir Riise

  Du møtte han kanskje på stand under Vernepleierkonferansen på Gardermoen nylig? Torgeir studerer Master i Funksjonshemming og deltakelse ved UiT i Harstad, og anbefaler studiet varmt til andre vernepleiere.

Fag

 • Lars Rune Halvorsen

  Verden kan være både et komplisert og ukomplisert sted når barn vokser opp. Komplisert fordi det er ufattelig mye et barn ikke kan eller forstår. Ukomplisert fordi nysgjerrigheten ofte lar seg midlertidig tilfredsstille med enkle svar som tolkes som fasitsvar.

 • Anne Grete Lund
  «Anne Grete, kan ikke jeg få bli med deg på shopping en dag du ikke er på jobb?» Ordene kommer fra en dame på cirka 40 år, som bor i et bofellesskap for utviklingshemmede mennesker.

Forskning

 • Fremmedkriger

  Siri Kristiansen har jobbet som vernepleier siden 2008. I hovedsak har hun jobbet med personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Nå jobber hun i Stiftelsen Erlik som utgir gatemagasinene =Oslo og =Norge. Nå er Kristiansen aktuell med sin forskning på fremmedkrigere med erfaring fra Syria – såkalte Syriafarere. Denne forskningen ble utført i forbindelse med en nylig fullført mastergrad i habilitering og rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 • Mur

  Både menn og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem, først og fremst for voldsofferet selv og betydningsfulle andre, men også for samfunnet som helhet.

Velferdsteknologi

 • Sosionom Cecilie Campbell og Vernepleier Anne Jensen
  Ålesund kommune har i samarbeid med teknologiselskapet Abilia og beboere i Hatlasvingen utviklet velferdsteknologi. Prosjektet, som har gått under navnet Jeg kan!-prosjektet, fikk Ålesund kommunes Innovasjonspris 2016 og Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin Omsorgspris
 • Vernepleier Reidun Rasmussen

  Velferdsteknologi spiller en stadig større og viktigere rolle i helse- og omsorgssektoren. Det er sannsynlig at utviklingshemmede i framtiden vil bli storkonsumenter av velferdsteknologi.

Mitt livs ABC
Kort og godt

Mitt livs ABC

Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Redaktør Rolf M. Grung

Kurs og konferanser

man 29

Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

29. mai kl. 08:00 - 30. mai kl. 17:00
Arrangør: JobbAktiv
ons 31

Psykisk helsevernloven

31. mai kl. 09:30 - 15:30
Arrangør: Faglig Forum
aug 28

Samspillkonferansen 2017

28. august kl. 10:00 - 29. august kl. 13:00
Arrangør: Fagakademiet
aug 30
sep 12

Vold og trusler på arbeidsplassen

12. september kl. 09:00 - 15:30
Arrangør: Fagakademiet
Fontene forskning

Følg oss på Facebook