Kort og godt

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Klarer vi å orientere oss i den flom av informasjon som ligger foran oss, når vi eksempelvis skal utarbeide nye tiltak? Kunnskapsbasert praksis kan da være et nyttig rammeverk, forteller Kristine Berg Titlestad. Hun er vernepleier, og har ved Høgskulen på Vestlandet utarbeidet et undervisningsopplegg med påfølgende podcast om kunnskapsbasert praksis.

Hva er en førstelektor, hvordan kan man bli dette og hvorfor er førstelektorkompetansen viktig i vernepleierutdanningen?

Førstelektor-dosent veien er like viktig for fagutvikling og forskning innen vernepleiere som det den mer kjente førsteamanuensis-professor veien er. Allikevel er det mye som tyder på at det er få utenfor utdanningsinstitusjonene som vet hva en førstelektor er og hvordan man kan oppnå slik kompetanse. Kjetil Viken jobber på vernepleierutdanningen på Høgskolen i Innlandet og kvalifiserte seg nylig førstelektorkompetansen.

Ubehag ved ledelse; et vedvarende og altomfattende krysspress

«Dette må ledelsen ta tak i», «ledelsen blander seg inn», «ledelsen er fraværende», «ledere med markeringsbehov», «svak ledelse», «rigide ledere», «vinglete ledere». Felles for alle frasene, bortsett fra at de er velkjente og at du selv mest sannsynlig har uttalt dem flere ganger, er at de alle sammen er symptomer på samme fenomen.

Faglig praksis

Vernepleier Bodil Ellingsen
Faglig praksis

Den første saken

Noen hevder at vernepleierens spisskompetanse er bredde. Bodil Ellingsens fortelling viser at virkemidlene kan være enkle, bare målene er klare og noen grunnprinsipper følges. Som at hjelp skal være ønsket og oppleves som hjelp. Ellingsen

Faglig praksis

Erfaring og utfordringer knyttet til velferdsteknologi

Guro Bakke Liaskar er en engasjert vernepleier og enhetsleder i Ørsta kommune. Hun sammen med andre har et brennende engasjement for erfaringer, og utfordringer knyttet til Velferdsteknologi og vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven kap. 9. Hun etterspør kompetansen på området fra studenter og aktuelle fagområder!

Byåsen videregående skole
Faglig praksis

13 vernepleiere på samme avdeling

Byåsen videregående skole i Trondheim er en skole med 1100 elever fordelt på studiespesialisering og yrkesrettede tilbud. Avdeling Særskilt tilrettelagt opplæring gir et pedagogisk tilbud til 13 elever med store og sammensatte utfordringer. Og av

Ressurser

Publikasjoner
Ressurser

Publikasjoner

Fagartikler skrevet av vernepleiere, eller der vernepleiere er medforfattere. Det kan være rene fagartikler, avhandlinger, masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Ressurser

Sykehuspass

Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten.

RSS Nytt fra Fontene

RSS Kurs og utdanning

Kurs og konferanser

man 23

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

23. september kl. 08:00 - 24. september kl. 17:00 CEST
Lillestrøm
Arrangør: JobbAktiv
ons 25

Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

25. september kl. 08:00 - 17:00 CEST
Siggerud
Arrangør: Frambu