26. juni 2017

Tjenester

Utdanning

Studenter

 • Daniel og Aida

  Langt vekk fra vinterkalde Norge har fire vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus sin aller siste praksisperiode. Den har de i SOS Barnebyer i Tema som ligger i nærheten av Ghanas hovedstad Accra.

 • Vernepleier Torgeir Riise

  Du møtte han kanskje på stand under Vernepleierkonferansen på Gardermoen nylig? Torgeir studerer Master i Funksjonshemming og deltakelse ved UiT i Harstad, og anbefaler studiet varmt til andre vernepleiere.

Fag

 • Maria Farstad med boken Skam

  «Skam. Eksistens, relasjon, profesjon» er skrevet av pedagog og diakon Marie Farstad og utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2016.

 • Lars Rune Halvorsen

  Verden kan være både et komplisert og ukomplisert sted når barn vokser opp. Komplisert fordi det er ufattelig mye et barn ikke kan eller forstår. Ukomplisert fordi nysgjerrigheten ofte lar seg midlertidig tilfredsstille med enkle svar som tolkes som fasitsvar.

Forskning

 • Fremmedkriger

  Siri Kristiansen har jobbet som vernepleier siden 2008. I hovedsak har hun jobbet med personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Nå jobber hun i Stiftelsen Erlik som utgir gatemagasinene =Oslo og =Norge. Nå er Kristiansen aktuell med sin forskning på fremmedkrigere med erfaring fra Syria – såkalte Syriafarere. Denne forskningen ble utført i forbindelse med en nylig fullført mastergrad i habilitering og rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 • Mur

  Både menn og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem, først og fremst for voldsofferet selv og betydningsfulle andre, men også for samfunnet som helhet.

Velferdsteknologi

 • Sosionom Cecilie Campbell og Vernepleier Anne Jensen
  Ålesund kommune har i samarbeid med teknologiselskapet Abilia og beboere i Hatlasvingen utviklet velferdsteknologi. Prosjektet, som har gått under navnet Jeg kan!-prosjektet, fikk Ålesund kommunes Innovasjonspris 2016 og Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin Omsorgspris
 • Vernepleier Reidun Rasmussen

  Velferdsteknologi spiller en stadig større og viktigere rolle i helse- og omsorgssektoren. Det er sannsynlig at utviklingshemmede i framtiden vil bli storkonsumenter av velferdsteknologi.

Redaktør Rolf M. Grung

Kurs og konferanser

aug 28

Samspillkonferansen 2017

28. august kl. 10:00 - 29. august kl. 13:00
Arrangør: Fagakademiet
aug 30
sep 11
sep 12

Vold og trusler på arbeidsplassen

12. september kl. 09:00 - 15:30
Arrangør: Fagakademiet
sep 13

Vold og trusler på arbeidsplassen

13. september kl. 09:00 - 15:30
Arrangør: Fagakademiet
sep 14

Vold og trusler på arbeidsplassen

14. september kl. 09:00 - 15:30
Fontene forskning

Følg oss på Facebook