Nord Universitet, Bodø

Nytt universitetsstudium for utviklingshemmede

Studiet og pilotprosjektet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis» ved Nord Universitet har planlagt oppstart høsten 2018. Studiet er på 60 studiepoeng og henvender seg til utviklingshemmede. Prosjektleder er dosent i sosialt arbeid Gunn Strand Hutchinson.

Min jobb

VPLTV

Marita, søstera mi!
VPLTV

Pårørendefilm – Marita, søstera mi!

En historie om det å være søster til en kvinne med Downs syndrom og demens. «Marita, søstera mi!» beskriver en søsters erfaringer og opplevelser, og fremhever det viktige samspillet mellom tjenesteytere og pårørende. Filmen kan være en hjelp for andre som kommer i liknende situasjoner.

Kurs og konferanser

jan 16

Basiskurs – aldring hos personer med utviklingshemning

16. januar 2018 kl. 09:00 - 18. januar 2018 kl. 15:00
Oslo
Arrangør: Aldring og helse
feb 05

Vernepleierkonferansen 2018

5. februar 2018 - 6. februar 2018
Gardermoen
feb 05

RUS OG PSYKISK HELSE – 2018

5. februar 2018 kl. 08:30 - 7. februar 2018 kl. 14:00
Oslo
Arrangør: Faglig Forum
feb 07

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

7. februar 2018 kl. 12:00 - 8. februar 2018 kl. 15:30
Tromsø
feb 28

Utfordringer i VTA og arbeidssentra

28. februar 2018 kl. 08:45 - 16:00
Kristiansand
Arrangør: Aldring og helse