Utdanning

Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet

Fylkesmannen avdekker alvorlige brudd på kommunale tjenester for barn og voksne med utviklingshemming. Kommunene etterlyser mer kunnskap og kompetanse for å forebygge. Videreutdanningen «Habilitering og miljøarbeid» ved Høgskolen i Molde fokuserer på å øke denne kunnskapen.

Prosjekt kompetanseheving

Hvordan løse utfordringene med krav til nødvendig kompetanse i arbeid med utviklingshemmede og personer med autisme? I seksjon for Tilrettelagte Boliger (TBO) i Velferdsetaten, Oslo kommune, er det gjennomført et kompetansehevingsprosjekt. Gjennom prosjektet er det etablert et system for løpende kompetansebygging hos alle medarbeidere.

Masterstudier

54 masterprogrammer for vernepleiere (heltid og deltid)

Søknadsfristen for opptak på enkelte mastergradsprogrammer er 1. mars, men de fleste har 15. april som søknadsfrist. Her er en liste over ulike mastergradsprogrammer ved utdanningsinstitusjonene som utdanner vernepleiere. Dersom du ikke finner det programmet som passer deg best vil vi anbefale deg å søke på den enkelte utdanningsinstitusjons nettside.

Min jobb

Omsorg ved livets slutt
Min jobb

Et hefte om omsorg ved livets slutt

Etter sentralinstitusjonen Trastad Gård ble nedlagt i 1991 ble 130 beboere igjen i Kvæfjord kommune. Omtrent halvparten har senere dødd, og ansatte har utviklet mye kompetanse på omsorg ved livets slutt for personer med utviklingshemming.

Vernepleier Steinar Gilje
Min jobb

En vernepleier i barnevern

Steinar Gilje har tolv års fartstid i barnevern. I dette intervjuet forteller han om sin vei inn i barnevernsarbeid, hva han mener å bringe til feltet som vernepleier, hva som inspirerer ham i arbeidet, og

VPLTV

RSS Ledige stillinger – Fontene

RSS Ledige stillinger

Kurs og konferanser

apr 05

PUA-seminaret 2018

5. april kl. 09:00 - 15:00
Oslo
apr 13

«Se meg»

13. april kl. 09:00 - 15:00
Ålesund
Arrangør: Invito