Fag

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Fra starten av 1900-tallet og over de neste tiårene forsøkte profesjonsforskere å identifisere hva som egentlig er det definerende trekkene, eller egenskapene, ved profesjonene. Hele prosjektet kollapset. Problemet var riktignok ikke mangel på gode definerende lister over viktige egenskaper ved profesjonene, men derimot at det fantes en rekke slike lister produsert av fagpersoner regnet som kapasiteter på område.

Sett fra siden med Rolf M. Grung

Hva med Wellfare Nurse?

Vi trenger en engelsk oversettelse av vernepleiertittelen som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglig kompetanse og som ikke knytter oss til en bestemt målgruppe. Social educator er misvisende. Er learning disability nurse eller intellectual disability nurse bedre?

Helsehjelp

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report». Hensikten med rapporten er å gi beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten et bedre grunnlagt for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning.

Vernepleiere må stå opp for de som ikke får sin stemme hørt

Thomas Haugerud jobber som fagkonsulent og fagutvikler på Kapellveien habiliteringssenter i Oslo. Kapellveien habiliteringssenter er en del av en ideell stiftelse som leverer tjenester til Oslo universitetssykehus og reguleres etter spesialisthelsetjenesteloven. Haugerud har ansvar for utredning av førskolebarn med ulike utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming og alvorlige språkvansker.

Min jobb

Vernepleierne Astrid Stø, Therese Gjesdal og Benedikte Paulsen Simonsen
Min jobb

To seniorsentre og tre vernepleiere

Myrdal seniorsenter og Håstein seniorsenter ligger begge under Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. Vernepleiere Astrid Stø, Therese Gjesdal og Benedikte Paulsen Simonsen arbeider på disse to sentrene. Vi spør hva hvordan det er

Fagansvarlige miljøterapeutene i Fyllingsdalen Botjenester
Min jobb

Fagansvarlige miljøterapeuter jobber i fagnettverk

De fagansvarlige miljøterapeutene i Fyllingsdalen Botjenester til utviklingshemmede har organisert seg i en fagnettverk, FAM-gruppen. Til gjensidig støtte og for å sikre fagutvikling, kvaliteten på tjenestene og samarbeid på tvers. Enhetsleder tilrettelegger, mener de hever

Vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen
Min jobb

En vernepleier i miljøteam på ungdomsskole

På Grimstad ungdomskole har de et miljøteam. I miljøteamet arbeider vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen. Her spør vi henne hvordan teamet fungerer, hvilke arbeidsformer de bruker, hvilke resultater de oppnår, og om hennes rolle. Til sist

VPLTV

RSS Nytt fra Fontene

RSS Ledige stillinger hos Finn.no

Kurs og konferanser

tor 24

Seminar om stemmehøring

24. mai kl. 09:00 - 25. mai kl. 17:00 CEST
Kristiansund
tir 29

Dr. Oscar Olsen Seminar 2018

29. mai kl. 09:00 - 30. mai kl. 16:00 CEST
Kristiansand
jun 11

Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

11. juni kl. 08:00 - 12. juni kl. 17:00 CEST
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
jun 11

Barnehabiliteringskonferansen

11. juni kl. 08:00 - 12. juni kl. 17:00 CEST
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv