Publikasjoner

Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen. (Tidsskrift for velferdsforskning)

Helseprofesjoners samhandling – en litteraturstudie (Tidsskrift for velferdsforskning)

Eldreomsorgens bemanningskrise (Tidsskrift for velferdsforskning)

Introduksjon til temanummeret Teknologi i helse og omsorg. (Tidsskriftet for omsorgsforskning)

Omsorg, omsorgstjenester og omsorgstjenesteforskning. (Tidsskriftet for omsorgsforskning)

Aktuelle offentlige dokumenter. (Tidsskriftet for omsorgsforskning)

Flere åpne publikasjoner…