Fag

Tillit – er helt avgjørende

Ja, det er så enkelt og samtidig så vanskelig. Hvordan du og jeg møter personene vi jobber for, er helt avgjørende for om de får tillit til deg, dine kollegaer og til vernepleiere og helsepersonell generelt. Vernepleiere er helsepersonell, og det forplikter.

Kort og godt

Nudging – et vennlig dytt i riktig retning for bedre helseatferd

Hilde Mobekk er utdannet fra Handelshøyskolen BI og OsloMet – storbyuniversitetet. Med en bachelorgrad i økonomi og mastergrad med spesialisering i atferdsanalyse beveger hun seg innenfor fagfeltet atferdsøkonomi. Nå er hun ansatt i en stipendiatstilling ved OsloMet, Institutt for atferdsvitenskap. Her forsker hun på hvordan man kan fremme folks helse gjennom bruk av nudging.

Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet

Et google-søk på begrepet «tverrfaglig» gir noe sånn som 2.4 millioner treff og bibliotekets tjeneste Oria gir 3009 treff (dato: 27.12.2018). Begrepet «tverrfaglig» finner en leser ikke kun i akademisk faglitteratur, en rekke oppslagsverk og studentarbeider, men også i en rekke offentlige NOUer og stortingsmeldinger, datert fra nåtid og mange år tilbake i tid.

Min jobb

Vernepleier Siv Anita Tsakem
Min jobb

En vernepleier innen tvungen omsorg

Under divisjon Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital i Trondheim finner vi Avdeling Brøset, der en av seksjonene er Sentral fagenhet for Tvungen omsorg. Fagenheten har en landsdekkende funksjon overfor utviklingshemmede som blir dømt til

VPLTV

VPLTV

Pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

VPLTV

Som alle andre – En dokumentar om autisme

Dette er en dokumentar om Daniel, han har autisme. Autisme innebærer en annen måte å tenke, forstå og oppfatte omverdenen på. Denne dokumentaren skal vise at selv om man er litt annerledes, betyr det ikke at man ikke passer inn eller ikke kan gjøre det alle andre gjør 🙂

RSS Nytt fra Fontene

Kurs og konferanser

tir 22

Psykisk helse – 2019

21. januar - 23. januar
Trondheim
Arrangør: Faglig Forum
feb 04

Vernepleierkonferansen 2019

4. februar kl. 08:00 - 5. februar kl. 17:00 CET
Gardermoen
feb 05

Konferansen om manglende boevne

5. februar kl. 08:00 - 6. februar kl. 17:00 CET
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv