31. oktober 2020
Kort og godt

Weedensenteret.no – en ny nettside om cannabis

Weedensenteret skal fungere som et digitalt vitensenter for cannabis, med balansert informasjon som lettere skal skape aksept hos en yngre målgruppe for at cannabis kan innebære en risiko i ung alder.

Publikasjoner

Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid. (Tidsskrift for velferdsforskning)

Etablering av 19 nye helsefellesskap – bedre samhandling eller økt byråkratisering? (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Smittsomme sykehjem. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser. En oppdatering. (Klinisk sykepleie)

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming (Fontene forskning)

Du finner flere fagartikler her