Kort og godt

Vernepleierstudenter på Kjerlingland hest og aktivitetsgård

Maren Catharina. B. Finsådal og Emilie Suggelia er vernepleierstudenter ved universitetet i Agder. De har hatt sin 1. års praksis ved Inn På tunet- gården, Kjerlingland hest og aktivitetsgård. Fokuset har vært at de gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering, lærer å aktivisere og motivere elever og brukere med ulike hjelpebehov.

Faglig praksis

Frelsesarrmeen
Min jobb

To vernepleiere i lavterskel rusomsorg

Roy Inge Holtet holder til i Bergen, Elin Frønsdal i Haugesund. De er begge vernepleiere og jobber i lavterskeltilbud som drives av Frelsesarmeen, med personer med langvarige rusvansker der mange er i aktiv rus. Som

VPLTV

Ressurser

Helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende

I Januar 2018 tredde en lovendring i kraft som innebærer at helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende. Du vil nå få høre om et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Tiltaket kalles SIBS som er et kortnavn for det engelske ordet for søsken «siblings».

Ressurser

Individuell plan og koordinator

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Denne filmen illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert mot brukers mål.

Ressurser

Epilepsi & helseveiledning

Kurset gir en generell innføring om epilepsi der observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass i kurset fordi dette er avgjørende for å lykkes med kompetansebygging overfor pasienter, brukere og nærpersoner.

RSS Nytt fra Fontene

RSS Kurs og utdanning

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Kurs og konferanser

sep 23

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

23. september kl. 08:00 - 24. september kl. 17:00 CEST
Lillestrøm
Arrangør: JobbAktiv
okt 24

Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

24. oktober - 25. oktober
Siggerud
Arrangør: Frambu