Helsehjelp
Fag

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report». Hensikten med rapporten er å gi beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten et bedre grunnlagt for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning.

Vernepleiere må stå opp for de som ikke får sin stemme hørt

Thomas Haugerud jobber som fagkonsulent og fagutvikler på Kapellveien habiliteringssenter i Oslo. Kapellveien habiliteringssenter er en del av en ideell stiftelse som leverer tjenester til Oslo universitetssykehus og reguleres etter spesialisthelsetjenesteloven. Haugerud har ansvar for utredning av førskolebarn med ulike utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming og alvorlige språkvansker.

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Gruppen mennesker med utviklingshemming som helhet har få muligheter til å få innpass på ordinært arbeidsliv, begrensede muligheter for å eie egne hjem, dårligere helse og behov for både å styrke sine egne forutsetninger for å ta gode beslutninger og til å få hjelp i form av beslutningsstøtte (NOU 2016:17). Det er dermed gode grunner til å prioritere et tidlig og kvalitativt godt faglig skoletilbud, for å sikre et så godt fundament som mulig, for å motvirke de nevnte uheldige faktorene.

Vernepleier Bernt Barstad – Årets sosialarbeider 2018

20. mars fikk vernepleier Bernt Barstad tildelt prisen Årets sosialarbeider av FO. Prisen ble han tildelt for sitt sterke engasjement knyttet til fokus på og fagutvikling innen temaet seksualitet hos personer med funksjonsnedsettelser. I det daglige jobber Barstad ved Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Min jobb

Vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen
Min jobb

En vernepleier i miljøteam på ungdomsskole

På Grimstad ungdomskole har de et miljøteam. I miljøteamet arbeider vernepleier Helga Elisa Colbjørnsen. Her spør vi henne hvordan teamet fungerer, hvilke arbeidsformer de bruker, hvilke resultater de oppnår, og om hennes rolle. Til sist

VPLTV

RSS Nytt fra Fontene

RSS Ledige stillinger hos Finn.no

Kurs og konferanser

ons 25

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

25. april kl. 08:00 - 26. april kl. 15:00
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
ons 25

Integreringskonferansen 2018

25. april kl. 08:00 - 26. april kl. 17:00
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
ons 25

NAFO-Seminaret 2018

25. april kl. 08:00 - 29. april kl. 17:00
tor 26

Menneskerettigheter, tvang og etikk

26. april kl. 08:00 - 27. april kl. 17:00
Gjøvik
mai 03

NOE Å STÅ OPP TIL

3. mai kl. 08:00 - 4. mai kl. 15:00
Bergen
Arrangør: Stiftelsen SOR