Fagsjef Svein Rune Bjørkmo
Velferdsteknologi

Welhavens gate 5: Et botilbud med velferdsteknologi i front

Welhavens gate 5 stod ferdig sommeren 2016 og er et botilbud for personer med demens preget av et stort innslag av ulike velferdsteknologier. I tillegg har tilbudet en langt lavere bemanning enn hva man vil finne andre steder med tilsvarende beboere. De som bor der og deres pårørende kunne ikke tenke seg et annet botilbud.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Profesjonsutøveren er bundet opp av en forpliktelse til å følge juridiske bestemmelser, inklusivt internasjonale juridiske forpliktelser. Profesjonsetikk er overflødig hvis den i praksis har blitt identisk med juridiske forpliktelser – det blir en type dobbelføring som ikke bidrar med noen nye hjelpemidler til profesjonsutøveren, utover det som allerede presenteres av kunnskap fra jussfaget.

Min jobb

Vernepleier Hilde Christoffersen Lindstøl
Min jobb

Vernepleier, pedagog og spesialidrettspedagog

Hva jobber en med, hvis en både er vernepleier, spesialidrettspedagog og har praktisk pedagogisk utdanning? Hilde Christoffersen Lindstøl jobber med elever med utviklingshemning og fysisk funksjonsnedsettelse på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Noe av

Vernepleierne Astrid Stø, Therese Gjesdal og Benedikte Paulsen Simonsen
Min jobb

To seniorsentre og tre vernepleiere

Myrdal seniorsenter og Håstein seniorsenter ligger begge under Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. Vernepleiere Astrid Stø, Therese Gjesdal og Benedikte Paulsen Simonsen arbeider på disse to sentrene. Vi spør hva hvordan det er

VPLTV

Marita, søstera mi!
VPLTV

Pårørendefilm – Marita, søstera mi!

En historie om det å være søster til en kvinne med Downs syndrom og demens. «Marita, søstera mi!» beskriver en søsters erfaringer og opplevelser, og fremhever det viktige samspillet mellom tjenesteytere og pårørende. Filmen kan være en hjelp for andre som kommer i liknende situasjoner.

RSS Ledige stillinger

RSS Kurs og utdanning – Fontene

Kurs og konferanser

feb 05

Vernepleierkonferansen 2018

5. februar - 6. februar
Gardermoen
feb 05

RUS OG PSYKISK HELSE – 2018

5. februar kl. 08:30 - 7. februar kl. 14:00
Oslo
Arrangør: Faglig Forum
feb 07

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

7. februar kl. 12:00 - 8. februar kl. 15:30
Tromsø
feb 28

Utfordringer i VTA og arbeidssentra

28. februar kl. 08:45 - 16:00
Kristiansand
Arrangør: Aldring og helse
mar 08

Natur og fysisk aktivitet i psykisk helse

8. mars kl. 08:00 - 9. mars kl. 15:00
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv