Pleiepersonell og en eldre dame
Ukategorisert

1 av 3 eldre mangler typiske symptom på akutt sykdom – trenger bedre verktøy og mer kunnskap for å fange opp

04. mars 2021

Eldre mennesker kan ha hjerteinfarkt uten brystsmerte og alvorlig infeksjon uten feber. 1 av 3 eldre mangler typiske symptomer når de blir syke. Vi har ikke gode nok verktøy for å sikre at denne pasientgruppen får rett prioritering og behandling, mener forskere bak ny rapport.

Eldre mennesker kan ha hjerteinfarkt uten brystsmerte og alvorlig infeksjon uten feber. 1 av 3 eldre mangler typiske symptomer når de blir syke. Vi har ikke gode nok verktøy for å sikre at denne pasientgruppen får rett prioritering og behandling, mener forskere bak ny rapport.

Eldre har gjerne uspesifikke symptomer og plager, og symptomene stammer ofte fra det organet som er mest svekket fra før i stedet for det organet som er sykt.

Eksempler kan være at en som er litt glemsk blir mer glemsk, og en som til vanlig har en ustødig gange plutselig begynner å falle, selv om det som faktisk ligger bak er en urinveisinfeksjon.

1 av 3 eldre har ikke brystsmerter ved akutt koronasyndrom

2 av 5 eldre har ikke feber ved infeksjon

1 av 10 eldre har ikke magesmerter ved akutt abdomen

Det er NKLM, NORCE som har undersøkt eldre i den akuttmedisinske kjeden. Dette har de gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet er å øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre pasienter, og peke på områder der disse kan forbedres.

Forskerne mener at for at denne gruppen av eldre skal få bedre tjenester må helsepersonell få bedre kunnskap og verktøy må tilpasses de eldre bedre.

Akutt sykdom hos eldre være vanskelig å vurdere av helsepersonell når typiske symptom kan være mindre fremtredende eller rett og slett manglende.

Hjerteinfarkt, hjerneslag og alvorlig infeksjon kan gå under radaren.

Forskerne bak rapporten har laget et nettkurs som skal gi helsepersonell som arbeider i den akuttmedisinske kjeden økt kunnskap. Det er også nyttig for annet helsepersonell som arbeider med eldre.

Flere eldre fremover

I tillegg har forskerne sett på hvordan eldre bruker den akuttmedisinske kjeden.

Eldre mennesker er blant dem som bruker den akuttmedisinske kjeden mest. Rapporten viser at dagens eldre sjelden møter direkte opp på legevakt, de tar kontakt per telefon og kontaktene avsluttes ofte med medisinske råd på telefon.

Dette vil ha betydning for hvordan tjenestene må organiseres når vi i årene framover vil få en kraftig økning i antall eldre. 

Laste ned rapporten «Eldre i den akuttmedisinske kjeden» fra NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktperson: Isabel Sebjørnsen, forsker i NORCE, 56 10 73 04 / 90854078, iseb@norceresearch.no