Friluftsliv
Student

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede: Vernepleieren som samfunnsaktør

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er et nytt initiativ i regi av Den Norske Turistforening. Med utgangspunkt i vernepleierutdanningen ved Høgskolen har det blitt opprettet en gruppe i Molde.  Målet er å skape et tilbud om friluftsliv for mennesker med utviklingshemming og deres familie, venner og støtteapparat.Prosjektet et samarbeid mellom studenter ved Høgskolen i Molde, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, og Molde og Romsdals turistforening.

Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen. Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger.

Se gjerne facebookgruppen vår: Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Molderegionen.

https://www.facebook.com/molderegionen

Tur på Romsdalsmuseet og Holmarka besøksgård

Siste mandag i oktober, en regnfull høstdag, ble den første turen arrangert på Romsdalsmuseet og Holmarka besøksgård. Der var det refleks-natursti med varierte oppgaver underveis. Det var lagt opp til at alle kan delta. Utstyrt med refleks og lykt kunne deltakerne legge i veg ut i mørket på «jakt».

Utenfor fjøset på Holmarka besøksgård ventet de tre hestene på å få komme inn i stallen. De to sauene Odin og Tor sto inne, tygde fornøyd på høyet sitt, og byttet på å ligge i sofaen. Kaninene hoppet rundet, lot seg villig stryke på den myke pelsen, og i hønsegården var det vanlig «oppstyr». De deltakerne som ønsket det kunne besøke dyra, klappe varm hest, og myk kanin, eller la en av kattene stryke seg mot leggen. Tilkomsten og gårdsplassen på besøksgården har fått en oppgradering det siste året og fungerte godt for denne målgruppa.

Erfaringer for studenter

Studentene har satt organisasjonsteori ut i livet, de har opplevd utfordringer med samarbeid, men også sett hva det er mulig å få til sammen. De har kommunisert skriftlig, muntlig og med ulike aktører. For eksempel har de blitt intervjuet i lokalradioen. De har fått tilbakemelding fra målgruppa både om utforming av skriftlig informasjon og hva de synes om tilbudet.

Studentene som sto bak arrangementet skriver på facebook: «Omkring 60 personer kom i dag på vårt første arrangement «Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede». God stemning, bålkos, refleksløype på Romsdalsmuseet og møte med dyra på Holmarka Besøksgård, sosialt og en herlig kveld ute med gitarspill ved bålet. Takk for turen alle sammen.»

Se: Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Molderegionen https://www.facebook.com/molderegionen/posts/204146943322278