Vernepleier Torgeir Riise
Fra studenten

Får brukt mine egne erfaringer på masteren

25. februar 2017

Du møtte han kanskje på stand under Vernepleierkonferansen på Gardermoen nylig? Torgeir studerer Master i Funksjonshemming og deltakelse ved UiT i Harstad, og anbefaler studiet varmt til andre vernepleiere.

Du møtte han kanskje på stand under Vernepleierkonferansen på Gardermoen nylig? Torgeir studerer Master i Funksjonshemming og deltakelse ved UiT i Harstad, og anbefaler studiet varmt til andre vernepleiere.

Graffitikunstner Torgeir Riise – utdannet vernepleier – er nå inne i sluttspurten på masteren. Han kombinerer det med jobb ved Ungdommens Hus i Harstad. Utdanningsløpet er lagt opp som et deltidstilbud over tre år, med kun to ukesamlinger per semester. – Det gjør det greit å kombinere studiene med full jobb ved siden av, sier han.

Street Art

Riise opplyser at han har valgt Street Art som metode i miljøarbeid som tema for sin avhandling.

– Temaet mitt illustrerer romsligheten og fleksibiliteten ved denne tverrfaglige masteren, sier Riise.
– Midt i blinken for meg! Her får jeg brukt mine erfaringer, både fra jobb og som kunstner. I utforming av oppgaven baserer jeg meg på feltarbeid og intervjuer. Har blant annet intervjuet kunstkollegaer i Nederland, og gjort feltarbeid med dekoroppdrag på Ragna Ringdals dagsenter for mennesker med funksjonshemming.

Torgeir_Riise_Foto_KjetilNilsen19

Utskjelt og omstridt

Kunstformen graffiti har han drevet med i 13 – 14 år – helt siden ungdomskolen. Vel kunst – noen stempler graffiti fortsatt både som hærverk og visuell forsøpling av det offentlige rom.

– Graffiti er utskjelt av enkelte, men det er en uttrykksform som kan hjelpe mange unge til å finne sin identitet, og kanskje få dem til å oppdage at de har en kunstner i magen. Det kan også være en portåpner for mange inn i kreative yrker, mener han.

Siden han ble ferdig utdannet vernepleier har Riise jobbet som miljøarbeider for ungdom i Harstad – med ansvar for ulike kulturaktiviteter. Der har han blant annet lært bort sine graffitikunster til mange unge.

– Jeg var svært usikker på om dette kanskje ville føre til at det ble mye ulovlig tagging i byen, men det har gått bra. Vi er avhengig av god PR, og vi fikk blant annet i oppdrag å dekorere en 100 kvm stor vegg på havna i Harstad. Det er det første hurtigrutegjestene ser når de går i land.

– Jeg har også holdt egen graffiti-workshop for unge med ulike funksjonsnedsettelser. Den mestringsfølelsen de opplevde var svært positivt å erfare, sier Riise.

Tverrfaglig studiemiljø

Førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim – fagansvarlig for master i Funksjonshemming og deltakelse – understreker studiets tverrfaglige opplegg, og at det derfor er aktuelt for folk med ulik fagbakgrunn.

– På kullene vi har hatt til nå, har vi både sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger – foruten vernepleiere. Det tverrfaglige miljøet fremheves som positivt av studentene. Og det tverrfaglige spennet gjenspeiler seg i temaene for studentenes masteravhandlinger, tilføyer hun.

– Blant temaene finner vi alt fra musikk til sykepleiefaglig skjønn; psykiatri; utviklingshemming og arbeid; eldre og aktivitet i sykehjem; selvbestemmelse m.m. Vi er opptatt av å la studentene få mulighet til å tenke nytt, avslutter hun.

Torgeir_Rise_Foto_KjetilNilsenDSC_2294

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG DELTAKELSE

Søknadsfrist 1. mars