Bokomtaler

ViMo – Digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening

26. oktober 2020

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.

Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen prater om vanskene til barn og unge med autismespekterforstyrring, sosial ferdighetstrening og ViMo som digitalt verktøy i skolesituasjonen.

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.

En enklere hverdag for barn og unge med

Grunnvansken ved autismespekterforstyrrelse er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser er visuelt sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre.

Målet er å lære barna bedre sosiale ferdigheter. Det handler rett og slett om å få og holde på venner, og på lang sikt kan det gjøre at barnet som voksen har større sannsynlighet for å kunne ha en jobb og delta i yrkeslivet, sier Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, Helse Fonna HF.

Relatert informasjon:

ViMo er tidligere omtalt her på vernepleier.no; 11.12.2018