Ukategorisert

E-læring i kosthold, mosjon og helse for mennesker med utviklingshemning

26. februar 2020

Det overordnede målet med Lettere kropp-prosjektet var å gjøre mennesker med utviklingshemning mer delaktige og selvhjulpne i forhold til sin egen kropp gjennom å mestre måltidsplanlegging, mat­kunnskap og -innkjøp samt oppfølging av matinntak.

Om prosjektet

Det overordnede målet med Lettere kropp-prosjektet var å gjøre mennesker med utviklingshemning mer delaktige og selvhjulpne i forhold til sin egen kropp gjennom å mestre måltidsplanlegging, mat­kunnskap og -innkjøp samt oppfølging av matinntak. Målsettingen er å bidra til bedre helse, velvære, sosial aksept og økt livskvalitet. Den primære målgruppen var mennesker med utviklingshemming og tje­nes­teytere i boliger der mennesker med utviklingshemning bor. Unge og unge voksne var en viktig delmålgruppe. Den sekundære målgruppen var tjenesteytere på dagaktivitetstilbud, foreldre/på­rø­rende og andre familiemedlemmer, habiliteringstjenesten, skoler, helsesøstre, BUP, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), støttekontakter samt andre støtte­personer og instanser som møter mennesker med utviklingshemning.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

Relaterte lenker