Anne Kjersti C. Befring
Bokomtaler

Bok: Helse- og omsorgsrett

07. november 2017

Yrkesutøvelsen til vernepleiere er i veldig stor grad lovregulert. Det å til enhver tid følge gjeldene rett er grunnleggende for at yrkesutøvelsen skal være forsvarlig. I boken gis en oversikt over sentrale helse- og omsorgsrettslige temaer relevant for blant annet vernepleierens yrkesutøvelse. 

Boken Helse- og omsorgsrett er skrevet av Anne Kjersti Befring og er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Yrkesutøvelsen til vernepleiere er i veldig stor grad lovregulert. Det å til enhver tid følge gjeldene rett er grunnleggende for at yrkesutøvelsen skal være forsvarlig. I boken gis en oversikt over sentrale helse- og omsorgsrettslige temaer relevant for blant annet vernepleierens yrkesutøvelse.

Etter min vurdering egner boken seg godt både som pensumlitteratur på vernepleierutdanningene og som faglitteratur på de enkelte arbeidsplassene.

Boken Helse- og omsorgsrett er på 261 sider og er inndelt i 13 kapitler. Temaene i disse kapitlene er:

 • Kapittel 1: Introduksjon til helse- og omsorgsretten
 • Kapittel 2: Helserettens bakgrunn og etikkens betydning
 • Kapittel 3: Primærhelse- og omsorgstjenester i kommunene
 • Kapittel 4: Spesialisthelsetjenester, rettigheter og plikter
 • Kapittel 5: Selvbestemmelsesretten for pasienter og brukere
 • Kapittel 6: Tvang
 • Kapittel 7: Forsvarlighet i behandling av pasienters og brukere
 • Kapittel 8: Forpliktelser helsepersonell har for å oppnår forsvarlighet og habilitet
 • Kapittel 9: Taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt
 • Kapittel 10: Dokumentasjonsplikten
 • Kapittel 11: Folkehelseloven, helseforskningsloven og forvaltningsloven
 • Kapittel 12: Helseforvaltningen
 • Kapittel 13: Klage, tilsyn, erstatning og straff

Boken koster 398 kroner og kan blant annet kjøpes via Cappelen Damm Akademisk sin nettbutikk.