Natures Magnifying Glass
Ukategorisert

Hvem skal vi forske på?

Når forskere prøver ut en ny hjertemedisin, vil denne medisinen ha ønsket effekt på personer med utviklingshemming og medfødte genetiske syndromer?

Når forskere prøver ut en ny hjertemedisin, vil denne medisinen ha ønsket effekt på personer med utviklingshemming og medfødte genetiske syndromer? Eller når forskere forsøker et nytt behandlingstiltak mot angst- og tvangslidelser, virker dette tiltaket da også for personer med utviklingshemming som kan ha et noe annerledes symptombilde? Og hva med forskning om pedagogiske tiltak, for eksempel strategier for å fremme leseferdigheter – gjelder disse strategiene også for elever med utviklingshemming som kan ha andre forutsetninger og utfordringer enn andre elever? (forskning.no)

Les mer hos forskning.no – En spesialpedagogisk blogg – Veerle Garrels, doktorgradsstipendiat