Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (høringsutkast)

Formålet med veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming” er å bidra til gode helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og deres familier. Formålet er videre å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Les hele veilederen hos Helsedirektoratet