Kvinne med Down syndrom viser tommer opp
Ukategorisert

Kjenner du noen som kunne tenke seg å søke på et kurs om forskning og prosjekt – et kurs for personer med utviklingshemming

Å inkludere personer med utviklingshemming i forskning har de siste 10 årene blitt gjennomført i økende grad. Hovedårsaken til en slik tilnærming er en holdning til at personer med utviklingshemming bør ha mulighet til å være med på å forske på egne liv, tjenester og samfunnet.

Å inkludere personer med utviklingshemming i forskning har de siste 10 årene blitt gjennomført i økende grad. Hovedårsaken til en slik tilnærming er en holdning til at personer med utviklingshemming bør ha mulighet til å være med på å forske på egne liv, tjenester og samfunnet.

Det har vært gjennomført prosjekter flere steder i landet, og det har vist seg at det både er behov for noe opplæring, samt at det er et behov for at flere personer med utviklingshemming kan bli involvert i prosjekt.

Dette er noe av bakgrunnen for prosjektet «Prosjekt- og forskerkurs for personer med utviklingshemming», som er eid av NFU (Norsk Forbund for utviklingshemmede) og støttet av Stiftelsen Dam.

Kanskje jobber du i tjenester for personer med utviklingshemming, kanskje er du pårørende eller venn, kanskje er du tilrettelegger i brukerråd? Vi håper du som kjenner noen som kan ha interesse av å ta dette kurset kan formidle informasjonsskrivet som ligger her.

I prosjektet er vi 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere tilknyttet vernepleierutdanningen seks steder i landet. Vi har jobbet sammen i geografiske team med å utvikle en studieplan og kursmateriell for kurset. Pilotkurset planlegges gjennomført våren 2021 i Sandnes, Fredrikstad, Oslo, Molde, Trondheim og Namsos. Det må tas forbehold om oppstart pga. Covid 19. Det kan bli utsettelser, og det kan bli aktuelt å gjennomføre kurset digitalt.

Kursdeltakerne trenger ikke å kunne noe om forskning før de begynner på kurset. De må være over 18 år. Det er kun plass til 5 deltakere på hvert sted. Kurset har et omfang på omtrent 60 timer. Det kan variere mellom stedene hvordan dette vil bli organisert. Kurset er gratis, men deltakerne må dekke egne reiseutgifter.

Det er første gang kurset skal gjennomføres og deltakerne vil gjennom evalueringer bidra til å kunne gjøre kurset bedre for senere gjennomføringer. Det er derfor et ønske at de som skal delta i pilotkurset kan fortelle om egne meninger og snakke med andre om det de mener. Det er helt greit å snakke med hjelp av teknologi eller med hjelp fra en ledsager. Ledsager kan være med som støtte på kurset og hjelpe til med oppgaver før og etter kursdagene.

På kurset vil deltakerne få lære om forskning og hvorfor det er viktig at personer med utviklingshemming er med på å forske. Det kan være lurt for de som søker å være nysgjerrig og ha interesse for å lære nye ting. Deltakerne må ha tid til å møte forberedt til kursdagene, da det vil være noe arbeid utenom kursdagene. På kurset skal det jobbes sammen i små grupper, og deltakerne vil lære av hverandre.

NOEN TEMA PÅ KURSET

  • samarbeide med andre i prosjekt og forskning
  • måter å drive med forskning og prosjekter
  • finne ut hva som er viktig å forske på
  • spørre andre om det de mener og vet
  • diskutere svarene
  • skrive og fortelle om forskningen til andre

Søknad må sendes til kontaktperson på det stedet som er nærmest der aktuelle søkere bor, eller dit det er enklest å reise. Søknadene vil bli lest av to medforskere og to forskere som bestemmer hvem som kan få delta på pilotkurset.

Fristen for å sende søknaden er 5. januar 2021. Se annonse for opplysninger om søknad.

Kontakt prosjektleder May Østby dersom du har spørsmål: may.ostby@hiof.no, eller ring til kontaktpersonen på det aktuelle stedet, (navn og telefonnummer under).

NAMSOS

Kurset holdes på studiested Namsos, Nord universitet.

Søknad sendes til Tove M. Ness.  Epost: tove.m.ness@nord.no, mobil 74212313

Vanlig post: Tove M. Ness, Finn Christiansensvei 1, 7804 NAMSOS.

TRONDHEIM

Kurset holdes på NTNU Campus Øya, i lokalene på MTFS (medisinsk teknisk forskningssenter).

Søknad sendes til Aud Elisabeth Witsø. Epost: aud.e.witso@ntnu.no, mobil  41305441.

Vanlig post: Aud Elisabeht Witsø, IPH Olav Kyrres gt. 9, 7030 Trondheim.

MOLDE

Kurset holdes på Høgskolen i Molde, Britvegen 2, 6410 Molde.

Søknad sendes til Hege Bakken. Epost: hege.bakken@himolde.no, telefon 71214037

Vanlig post: Hege Bakken, vernepleierutdanninga, avdeling HS, Høgskolen i Molde, Postboks 2110,  6402 Molde.

SANDNES

Kurset holdes på VID vitenskapelige høgskole i Sandnes sentrum.

Søknad sendes til Anders Midtsundstad. Epost: Anders.Midtsundstad@vid.no, mobil 90130797

Vanlig post: Anders Midtsundstad v/ Peter Paluga, VID, Vågsgaten 40, 4306 Sandnes.

OSLO

Kurset holdes på OsloMet i Pilestredet.

Du kan sende søknad til Britt-Evy Westergård, bewest@oslomet.no eller
i posten til OsloMet, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo v/B-E. Westergård.

Om du vil snakke med Britt-Evy før du søker, så kan du ringe henne på 67236685.

FREDRIKSTAD

Kurset holdes på Høgskolen i Østfold, i lokalene på Kråkerøy.

Søknad sendes til Kari Megrund, Epost: Kari.Megrund@hiof.no, mobil 410 410 78.

Vanlig post: Kari Megrund, Høgskolen i Østfold, Postboks 700, 1757 Halden.

Relatert informasjon

Last ned mer informasjon om – Kurs om forskning for deg med utviklinghemming.