Koronavirus
Fag
18. januar 2022

Webinar om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier

Piler i ulikeretninger på en vei
Forskning
07. desember 2021

Koronapandemien, slik personer med utviklingshemming har erfart det

Les Mer
Jente med munnbind som ser utav et vindu
Kort og godt
20. november 2021

Ulike erfaringer med pandemien

Les Mer
Mann med down syndrom vasker hendene
Kort og godt
13. mai 2021

Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming

Les Mer
Mann med down syndrom med munnbind vasker hender
Forskning
17. desember 2020

Covid-19 og personer med utviklingshemming

Les Mer
Fag
08. september 2020

Krisehåndtering og forebygging

Koronavirus
23. april 2020

Hvordan påvirker koronaviruspandemien døve, hørselshemmede og døvblinde, der mange har utviklingshemning som tilleggsdiagnose? (Aldring og Helse)

Les Mer
Koronavirus
07. april 2020

Hvordan ivareta utviklingshemmedes psykiske helse i koronaens tid? (Stiftelsen SOR)

Les Mer
Koronavirus
05. april 2020

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

Les Mer
Koronavirus
02. april 2020

Hvordan reagerer mennesker med utviklingshemming på kriser og stress? (A G Innstrand)

Les Mer
Vernepleier Bernt Barstad
Koronavirus
02. april 2020

Miljøarbeid i koronaens tid (Stiftelsen SOR)

Koronavirus
29. mars 2020

Lag deres egen idébank (Stiftelsen SOR)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video. (Direktoratet for e-helse)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Oppfølging via telefon? Her er noen tips! (NAPHA)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Psykososial omsorg ved en pandemi (RVTS)

Les Mer
Fag
27. mars 2020

Dokumentasjon – viktigere enn noen gang?

Koronavirus
22. mars 2020

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus (Helsedirektoratet)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Korona-krisen og psykisk helsearbeid (NAPHA)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Personer med utviklingshemming og koronavirus (NAKU)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Slik snakker du med utviklingshemmede om korona (Fontene)